Więzienie karno-śledcze (1945-1956) - Łomża - Śladami zbrodni

Więzienie karno-śledcze (1945-1956) - Łomża - Śladami zbrodni

Łomża

Więzienie karno-śledcze (1945-1956)

Łomża, Aleja Legionów 36

 

Historia obiektu

Więzienie carskie wybudowane w latach 1891-1892, które pełniło swą rolę do 1944 r. Wycofujący się Niemcy wysadzili część obiektu, część została zniszczona w wyniku działań wojennych.

 

Więzienie karno-śledcze

Prace inwentaryzacyjne prowadzone przez UB oraz, niezależnie, przez administrację publiczną, oceniały stopień zniszczenia poszczególnych budynków i ogrodzenia obiektu na 40-80 %. Mimo to, na przełomie lutego/marca 1945 r. więzienie zostało uruchomione, choć w bardzo ograniczonej formie. Więźniowie przebywali w nim krótko, do maja tego roku, kiedy na skutek akcji podziemia niepodległościowego we współpracy z częścią personelu przebywający w obiekcie więźniowie zostali uwolnieni, a więzienie przestało funkcjonować.

 

Dalsze losy obiektu

W latach 1945-1956 Departament Więziennictwa MBP podejmował kilkakrotnie próby odbudowania obiektu, raz nawet plany te zostały zaakceptowane przez ministerstwo. Za przyznane fundusze zakupiono materiały budowlane, które zdefraudował funkcjonariusz UB wyznaczony do ich pilnowania. Skutkiem tego obiektu nigdy już nie odbudowano. Do chwili obecnej zachowały się jedynie trzy powięzienne budynki: administracyjny (obecnie Szkoła Muzyczna) i dwa niewielkie pomocnicze (obecnie Archiwum Państwowe i mieszkania prywatne).

 

Marcin Zwolski