Siedziba Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego (1944-1956) - Suwałki - Śladami zbrodni

Siedziba Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego (1944-1956) - Suwałki - Śladami zbrodni

Suwałki

Siedziba Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego (1944-1956)

Suwałki, ulica Kościuszki 78

 

Historia obiektu

Przedwojenna kamienica prywatna.

 

Siedziba PUBP

PUBP w Suwałkach został zorganizowany we wrześniu 1944 r. Przejściowo mieścił się w Sejnach, a następnie w Suwałkach przy Kościuszki 5. Na przełomie listopada i grudnia 1944 r. urząd ulokowano ostatecznie w tej kamienicy. Charakterystyczną cechą działalności tego urzędu były działania na rzecz służb sowieckich. Byli funkcjonariusze stwierdzali w późniejszym okresie, że nakazywano im doprowadzać wiele osób bezpośrednio do sowieckich doradców PUBP, bez ewidencjonowania w księgach zatrzymanych. Ludzie ci, w dużej części reprezentujący mniejszość litewską, byli przez doradców przesłuchiwani, a następnie transportowani w kierunku granicy i przekazywani sowieckim służbom bezpieczeństwa. W ten nurt działalności wpisuje się także wykorzystanie aresztu PUBP w 1945 r. do przetrzymywania części aresztowanych w obławie augustowskiej.

Zwłoki pomordowanych podczas przesłuchań grzebano podobno na tyłach budynku. Potwierdza to informacja, wg której gospodyni, która w latach sześćdziesiątych uprawiała ogródek na posesji sąsiadującej z tyłu z PUBP, wykopała ludzką czaszkę.

 

Dalsze losy obiektu

Po 1956 r. w budynku mieściła się komenda MO. Dziś zajmuje go Bank Pekao SA.

 

Marcin Zwolski