Dawna siedziba byłego Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Chojnicach do sierpnia 1945 r. - Chojnice - Śladami zbrodni

Dawna siedziba byłego Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Chojnicach do sierpnia 1945 r. - Chojnice - Śladami zbrodni

Chojnice

Dawna siedziba byłego Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Chojnicach do sierpnia 1945 r.

        Budynek przy ul. Kościuszki 23 był pierwszą siedzibą PUBP w Chojnicach. Urząd mieścił się tam w okresie od ok. marca do sierpnia 1945 r. Pochodzący z początku wieku XX obiekt przed 1939 r. pełnił rolę siedziby Komunalnej Kasy Oszczędności. Obecnie ulokowany jest tam Bank Spółdzielczy.
Położony jest on w centrum Chojnic, w obrębie starówki. Budynek zachował swoją pierwotną zewnętrzną formę architektoniczną. Wnętrza, na potrzeby banku, całościowo przebudowane.