Bytom - Łagiewniki - Obóz Pracy Rudzkiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego - Bytom - Śladami zbrodni

Bytom - Łagiewniki - Obóz Pracy Rudzkiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego - Bytom - Śladami zbrodni

Bytom

Bytom - Łagiewniki - Obóz Pracy Rudzkiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego

ul. Szyby Rycerskie

W dzielnicy Łagiewniki Śląskie znajdowały się dwa obozy: przy ulicy Chorzowskiej oraz Szybów Rycerskich. W tej drugiej lokalizacji obóz istniał do maja 1949 roku. W sierpniu 1946 przetrzymywano w nim 318 więźniów, z tego 227 zatrudnionych pod ziemią. W okresie istnienia obozu zmarło w nim od 8 do 30 ludzi. Zostali pochowani na cmentarzu w Łagiewnikach Śląskich. Przy kopalni „Barbara-Wyzwolenie” obóz funkcjonował do grudnia 1949 roku. W sumie zmarły w nim 52 osoby. Zachowane po latach budynki obozowe znajdują się obecnie w rękach prywatnych.