WUBP Kielce z siedzibą w Rytwianach - Rytwiany - Śladami zbrodni

WUBP Kielce z siedzibą w Rytwianach - Rytwiany - Śladami zbrodni

Rytwiany

WUBP Kielce z siedzibą w Rytwianach

 
Po sforsowaniu Wisły w trakcie ofensywy letniej 1944 roku przez Armię Sowiecką i zdobyciu przyczółka na lewym brzegu Wisły na południowy-wschód od Staszowa Rząd Lubelski inspirowany przez Sowietów przystąpił do tworzenia struktur aparatu bezpieczeństwa na nowo zdobytych terenach. Powstał wówczas zalążek WUBP w Kielcach z siedzibą tymczasową w Rytwianach. Powstające struktury UB na Kielecczyźnie mieściły się w dawnym pałacu Radziwiłłów w Rytwianach – fotografie nr: 016 – 020. Obecnie w pałacu mieści się hotel. Budynek po II wojnie światowej był kilkakrotnie remontowany i zaadoptowany na potrzeby usług hotelowych. Z dawnego wyposażenia i czasu funkcjonowania w tym budynku WUBP nie zachowały się żadne ślady. Powyższe fotografie ukazują dzisiejszy wygląd zewnętrzny budynku.
WUBP z siedziba w Rytwianach funkcjonował około 3 miesięcy, po czym struktury WUBP zostały przeniesione do Sandomierza do kompleksu klasztornego św. Michała (obecnie siedziba Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu).