Więzienie w Sandomierzu - Sandomierz - Śladami zbrodni

Więzienie w Sandomierzu - Sandomierz - Śladami zbrodni

Sandomierz

Więzienie w Sandomierzu

 
Więzienie Karne w Sandomierzu znajdowało się w sandomierskim Zamku, na skarpie nad Wisła przy dzisiejszej ul. Zamkowej. Po III rozbiorze Polski w 1795 r. zaborcze władze austriackie zaadoptowały obiekt na więzienie. Kompleks zamkowy był wykorzystywany w tym celu przez cały wiek XIX i połowę XX. Po zakończeniu II wojny światowej również władze komunistyczne kontynuowały takie właśnie wykorzystanie obiektu aż do roku 1959. W latach 60-tych i 70-tych budynek gruntownie wyremontowano i zaadoptowano na potrzeby muzeum. Dziś Zamek Sandomierski jest siedzibą Muzeum Okręgowego. Z okresu użytkowania obiektu jako więzienia poza kratami w oknach piwnicznych nie zachowały się żadne ślady. W piwnicach zamkowych, które wykorzystywano jako cele zachowały się nieliczne, słabo czytelne inskrypcje ( na jednej z nich słabo widoczna data 1958).
 
Po likwidacji więzienia „Na Zamku” na potrzeby aresztu wykorzystywany był obiekt stanowiący siedzibę PUBP w Sandomierzu na ul. Żeromskiego 5.