Siedziba Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego (1945-1956) - Gołdap - Śladami zbrodni

Siedziba Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego (1945-1956) - Gołdap - Śladami zbrodni

Gołdap

Siedziba Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego (1945-1956)

Gołdap, ulica 11 Listopada 3 (w 1945 roku ulica Yorckstrase 4, a w latach 1946-1956 ulica 22 Listopada 3)

Historia obiektu

Nieznana

Siedziba PUBP

22 czerwca 1945 r. funkcjonariusze UB zajęli dwa piętrowe budynki na ul. Yorckstrasse – w jednym zlokalizowali biura urzędu (11 Listopada 3), w drugim stołówkę i pomieszczenia dla plutonu wartowniczego (11 Listopada 4). Obok znajdował się także budynek, gdzie były mieszkania funkcjonariuszy (11 Listopada 2). Początkowo brak było aresztu, gdyż piwnice były bez drzwi i okien. Budynek główny był ogrodzony drewnianym płotem. Budynek ten był dwukrotnie odbierany PUBP, najpierw na mieszkanie dla sowieckiego pułkownika, a następnie na siedzibę sztabu Armii Czerwonej. W tych okresach, przejściowo, siedziba UB przenosiła się prawdopodobnie do budynku pomocniczego. Jesienią 1945 r. UB odzyskało główny budynek, w którym zlokalizowano areszt. PUBP w Gołdapi początkowo był podległy WUBP w Olsztynie. Oficjalne przejęcie przez WUBP w Białymstoku nastąpiło w dniach 6-9 VIII 1945 r.

Dalsze losy obiektu

Po 1956 r. budynek przejęła milicja, urządzono tam mieszkania dla funkcjonariuszy. Obecnie znajdują się tam mieszkania prywatne.

 

 

Marcin Zwolski