Olsztyn - Więzienie NKWD, Więzienie i Areszt Śledczy WUBP - Olsztyn - Śladami zbrodni