Gospodarstwo Rolne (1946-1956) - Wityny - Śladami zbrodni

Gospodarstwo Rolne (1946-1956) - Wityny - Śladami zbrodni

Wityny

Gospodarstwo Rolne (1946-1956)

Wityny (w latach 1946-1956 Wiciuny)

Historia obiektu

Przedwojenne, poniemieckie gospodarstwo.

Siedziba PUBP

W 1946 r. uruchomiono więzienie karno-śledcze w Ełku. Wtedy też utworzono w pobliskich Wiciunach Gospodarstwo Rolne nr 7 (Kolonię Rolną), podległe administracyjnie więzieniu. Byli w nim przetrzymywani i pracowali więźniowie z małymi wyrokami, głównie rolnicy. Mieszkali w niewielkich, murowanych budynkach, które zachowały się do chwili obecnej.

Dalsze losy obiektu

W latach późniejszych obiekt został przejęty przez PGR, a do pracy w nim wynajmowano także więźniów. Obecnie Gospodarstwo Rolne Agro Lega.

Marcin Zwolski