Dawna siedziba Urzędu Bezpieczeństwa do roku 1956 w Rawiczu - Rawicz - Śladami zbrodni

Dawna siedziba Urzędu Bezpieczeństwa do roku 1956 w Rawiczu - Rawicz - Śladami zbrodni

Rawicz

Dawna siedziba Urzędu Bezpieczeństwa do roku 1956 w Rawiczu

Dawna siedziba Urzędu Bezpieczeństwa do roku 1956 w Rawiczu, Wały Dąbrowskiego 33